Home Ẩm Thực SO SÁNH HAVE TO và MUST (Đầy Đủ)

SO SÁNH HAVE TO và MUST (Đầy Đủ)* Tóm tắt so sánh HAVE TO và MUST

– Cả HAVE TO và MUST đều có nghĩa là “phải”
– Sau HAVE TO và MUST đều là Vo

– MUST sử dụng cho “suy nghĩ, yêu cầu… cá nhân” ; HAVE TO thì ngược lại.
– MUST không đùng chung với WILL; tuy vậy MUST vẫn có thể dùng để nỏi về tương lai.
– MUST + HAVE + V3/ED: dự đoán trong quá khứ.
– HAVE TO là động từ thường do đó để có câu phủ định phải mượn trợ động từ.
– MUST là động từ đặc biệt nên có thể thêm NOT sau MUST, cũng có thể đảo MUST lên đâu câu để tạo thành câu hỏi (Không cần mượn do / does / did).
– Khi thêm NOT thì MUSTN’T mang nghĩa bắt buộc; HAVE TO mang nghĩa không phải.

Các bạn xem bài giảng file text khá đầy đủ tại:

BÀI TẬP: đang được cập nhật …

www.hellocoffee.vn

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “[Tiếng Anh Giao Tiếp – Từ Vựng Tiếng Anh] :Học Giao Tiếp Và Từ Vựng Tiếng Anh Tại Cửa Hàng Thuốc Tay”

-~-~~-~~~-~~-~-

must vs have to, so sánh have to vs must, phân biệt have to với must, must và have to

Xem Thêm Bài Viết Ẩm Thực Khác: https://dana-langer.com/am-thuc

Nguồn: https://dana-langer.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.