Home Ẩm Thực Bài 6:Lập phiếu xuất kho tự động

Bài 6:Lập phiếu xuất kho tự độngLập phiếu xuất kho tự động
1. Tải file mẫu để thực tập tại đây:

2. Sau khi hoàn thành bạn có thẻ vào link phía dưới để tải file tôi hoàn thiện

Sau đó nhập “QLTK” để tải về

#gaketoan#phieuxuatkho

Gà kế toán, Lập phiếu xuất kho tự động, Lập phiếu xuất, Phiếu xuất, mẫu phiếu xuất

Xem Thêm Bài Viết Ẩm Thực Khác: https://dana-langer.com/am-thuc

Nguồn: https://dana-langer.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.